ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงกลึงก๊กกวง

KOK KWAUG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496000952
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/5/2496 พ.ศ. (71 ปี 6 วัน ที่แล้ว)
16/5/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 340,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 369 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25922 การกลึง กัด ไส โลหะ