ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุ่ยเชียงเลียกกี่ฉัตร์และสหาย

SWEE CHIANC LIACKEE SPIRIT

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496000898
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/5/2496 พ.ศ. (70 ปี 11 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
4/5/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 210,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 22 ถนนซอยมังกร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 11011 การผลิตสุรากลั่น