ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกทาวน์

BANGKOK TOWN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496000871
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/4/2496 พ.ศ. (71 ปี 1 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
21/4/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1228 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า