ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานหีบฝ้ายเกียรติดำรงค์

KIAT DHAMRONG FACTORY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496000855
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/4/2496 พ.ศ. (71 ปี 3 วัน ที่แล้ว)
21/4/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2499 ก. ถนนวัดไผ่ แขวงบางคอแหลม* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 01630 กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล