ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้วงซุ่นหลี

KWANG SOON LEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496000821
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/4/2496 พ.ศ. (71 ปี 1 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
21/4/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 428 ถนนวานิช 1 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ