ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโยพาณิชย์

THAIYO PANICH LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496000766
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/3/2496 พ.ศ. (71 ปี 28 วัน ที่แล้ว)
26/3/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 6/3 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ