ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพประสิทธิ์

THEP PRASITHI LTD. PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496000669
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/3/2496 พ.ศ. (71 ปี 1 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
2/3/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 556 ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46415 การขายส่งรองเท้า