ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรีนำ

VILINAM & CO. LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรีนำ (ID: 0103496000596) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/2/2496 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 273 ถนนสาธร แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ มีทุนจดทะเบียน 20,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103496000596
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/2/2496 พ.ศ.
(71 ปี 4 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
19/2/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
20,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง