ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮะฮวดเส็ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496000421
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/1/2496 พ.ศ. (71 ปี 5 เดือน ที่แล้ว)
20/1/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 280,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 473 ถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง