ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจ้เซ่งจั่น

CHAI SENG CHAN CO. LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจ้เซ่งจั่น (ID: 0103496000341) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/1/2496 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 3 หมู่ 13 ริมคลองแสนแสบ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การเลื่อยไม้ มีทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103496000341
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/1/2496 พ.ศ.
(71 ปี 6 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
6/1/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
16101 การเลื่อยไม้

บริษัทที่คล้ายคลึง