ห้างหุ้นส่วนจำกัด การไฟฟ้ารังสิต

THE RANGSIT ELECTRIC LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496000332
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/12/2496 พ.ศ. (70 ปี 4 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
21/12/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 537 ถ.บำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ D ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ
วัตถุประสงค์ 35102 การจ่ายไฟฟ้า