ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉายาคาเธ่ย์

CATHAY PHOTO

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496000324
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/12/2496 พ.ศ. (70 ปี 4 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
4/12/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 109 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 74200 กิจกรรมการถ่ายภาพ