ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดฟัตคอมปนี

DAIFAT COMPANY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496000308
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/12/2496 พ.ศ. (70 ปี 4 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
1/12/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 806/1 ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป