ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนก่อสร้าง

SAGUAN COMSTRUCTION WORKS LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนก่อสร้าง (ID: 0103496000251) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/10/2496 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 273 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103496000251
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/10/2496 พ.ศ.
(70 ปี 8 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
16/10/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง