ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ้นฮั้ว

NG CHIN HUA CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496000227
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/10/2496 พ.ศ. (70 ปี 6 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
1/10/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 379 ถ.เสือป่า (ตรอกสวนมะลิ) แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว