ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมืองแร่บ่อผุด

BOH BHUD MINING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496000171
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/9/2496 พ.ศ. (70 ปี 7 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
9/9/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 58 ถ.ทรัพย์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ B การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน
วัตถุประสงค์ 07299 การทำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น