ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวบี.ดีโปรดั๊กชั่น

BANGRAK DISPENSARY LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496000103
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/7/2496 พ.ศ. (70 ปี 9 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
20/7/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1324 ถ.เจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์