ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอลี่

DOLLY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103496000081
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/7/2496 พ.ศ. (70 ปี 10 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
15/7/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1088/2-1088-3 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า