ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประชากิจการสร้าง

THE PRACHAKIT CONTRACTOR LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495002927
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/12/2495 พ.ศ. (71 ปี 4 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
12/12/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1577 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41001 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย