ห้างหุ้นส่วนจำกัด งี่กวงไถ้

NGEE KWANG THYE

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495002820
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/11/2495 พ.ศ. (71 ปี 7 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
10/11/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 130/13-130/14 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ