ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญสารสากลพาณิชย์

THE UNIVERSAL RICE TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495002773
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/10/2495 พ.ศ. (71 ปี 5 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
15/10/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1944 (ตรอกข้าวหลาม) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น