ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่ำเฮียงฮึ้ง

NAM HANG HONG LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่ำเฮียงฮึ้ง (ID: 0103495002749) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 7/10/2495 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1030ด. ถนนสินทรพิทักษ์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์ มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103495002749
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
7/10/2495 พ.ศ.
(71 ปี 9 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
7/10/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
10722 การผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์

บริษัทที่คล้ายคลึง