ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ๊กเจีย

JAEK CHIA LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ๊กเจีย (ID: 0103495002676) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/9/2495 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 299 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103495002676
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/9/2495 พ.ศ.
(71 ปี 9 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
22/9/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง