ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรรัตน์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495002455
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/7/2495 พ.ศ. (71 ปี 10 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
21/7/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 8 ถนนจักรพงศ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46415 การขายส่งรองเท้า