ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไถ่เส็งฮวด

THAI SENG HUAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495002382
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/7/2495 พ.ศ. (71 ปี 9 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
3/7/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 219-221 ถนนทรงวาด (ตรอกอาเนียเก็ง) แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค