ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจี่ยช่างฮวด

CHIA CHANG HUAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495002153
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/4/2495 พ.ศ. (72 ปี 13 วัน ที่แล้ว)
10/4/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 417-419 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ