ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุ่ยง้วน

SWEE NGUAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495002099
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/3/2495 พ.ศ. (72 ปี 2 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
26/3/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 515 ถนนไมตรีจิตต แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47219 ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น