ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุ่ยไถ่

SHUI THAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495001980
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/3/2495 พ.ศ. (72 ปี 3 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
3/3/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1326 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ