ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้ำฟ้าพานิช

NAM HUA CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495001963
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/3/2495 พ.ศ. (72 ปี 3 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
3/3/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 187-189 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 32409 การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น