ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติชัยการค้า

HENG HUA RICE CO. LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495001939
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/2/2495 พ.ศ. (72 ปี 1 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
28/2/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 13-14 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว