ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบ็ญจมิตร

BENJAMITR. LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495001823
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/2/2495 พ.ศ. (72 ปี 2 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
1/2/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 141 ถนนอุนากรรณ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง