ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉายาจิตรกร

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495001807
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/1/2495 พ.ศ. (72 ปี 4 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
26/1/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 32-34 ถนนตรีเพ็ชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 74200 กิจกรรมการถ่ายภาพ