ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามชัยศิลา

SAM CHIYA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495001653
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/11/2495 พ.ศ. (71 ปี 6 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
17/11/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 994 เชิงสะพานขาว ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ B การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน
วัตถุประสงค์ 08101 การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง