ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลไชยวนิช

MONGKOL CHAI VANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495001432
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/10/2495 พ.ศ. (71 ปี 7 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
15/10/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 411-413 ถนนหลวง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น