ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง้วนลี่เส็ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495001408
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/10/2495 พ.ศ. (71 ปี 8 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
10/10/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 81/5 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้