ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจการสร้างเจริญ

CIVILZATION COMPANY LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจการสร้างเจริญ (ID: 0103495001378) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/10/2495 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 110 ถนนไมตรีจิตต์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103495001378
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/10/2495 พ.ศ.
(71 ปี 9 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
1/10/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง