ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซำซันโอสถ

SAM SAN DISPENSARY

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซำซันโอสถ (ID: 0103495001092) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/8/2495 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 105 ถนนราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมโรงพยาบาล มีทุนจดทะเบียน 50,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103495001092
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/8/2495 พ.ศ.
(71 ปี 10 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
14/8/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
50,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
86101 กิจกรรมโรงพยาบาล

บริษัทที่คล้ายคลึง