ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบเซ้ง

JIB SANG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495001084
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/8/2495 พ.ศ. (71 ปี 9 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
7/8/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 26 ซอยบุญชนะ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ