ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสว่าง

SIN KUANG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495001050
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/7/2495 พ.ศ. (71 ปี 9 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
31/7/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 6,781,900 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 250 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46411 การขายส่งด้ายและผ้า