ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพฯพิมพ์หิน

526GKOK LITHOGRAPHERS

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495001041
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/7/2495 พ.ศ. (71 ปี 10 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
25/7/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 200-202 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น