ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินตนาวาณิชย์

CHINTANA TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495000983
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/7/2495 พ.ศ. (71 ปี 10 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
17/7/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,805,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 376 ถนนวานิช 1 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45101 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน