ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุ่นหลีเซี่ยงไฮ้เฟอร์นิเจอร์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495000932
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/7/2495 พ.ศ. (71 ปี 9 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
3/7/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 45/2 ซอยสวนพูล แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 31001 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้