ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรประสิทธิ

VARA PRASIDHI

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495000878
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/6/2495 พ.ศ. (71 ปี 9 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
17/6/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 25/3,25/4 ถนนสิรินมานพ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 01112 การปลูกธัญพืช (ยกเว้น ข้าวและข้าวโพด)