ห้างหุ้นส่วนจำกัด จูฮง

CHOO HONG LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จูฮง (ID: 0103495000789) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 24/5/2495 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 399-401 ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 135,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103495000789
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
24/5/2495 พ.ศ.
(72 ปี 1 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
24/5/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
135,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง