ห้างหุ้นส่วนจำกัด มยุราพาณิชย์

MAJURAH PHANICH LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มยุราพาณิชย์ (ID: 0103495000762) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 24/5/2495 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 27 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย มีทุนจดทะเบียน 80,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103495000762
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
24/5/2495 พ.ศ.
(72 ปี 1 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
24/5/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
80,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง