ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทองพาณิชย์

LAMTHONG PANICH COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495000541
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/4/2495 พ.ศ. (72 ปี 2 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
3/4/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 429 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47731 ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ