ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลุกเศกโอสถ

THE WORLD WIDE PHARMACY LIMITED PARTNERSHIP.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495000509
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/3/2495 พ.ศ. (72 ปี 1 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
17/3/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 2629 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค