ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนรมิตร

NERANIRT LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495000452
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/3/2495 พ.ศ. (72 ปี 1 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
10/3/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 30, 32 ถนนสามเสน แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47691 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก