ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังสินค้าพระนคร

CITY WAREHOUSE & CO

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังสินค้าพระนคร (ID: 0103495000398) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 28/2/2495 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1484 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 700,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103495000398
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
28/2/2495 พ.ศ.
(72 ปี 4 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
28/2/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
700,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง