ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เอส.เทรดดิ้งคัมปะนี

O. S. TRADING COMPANY LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เอส.เทรดดิ้งคัมปะนี (ID: 0103495000339) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 18/2/2495 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 299/1-299/2 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 150,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103495000339
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
18/2/2495 พ.ศ.
(72 ปี 4 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
18/2/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
150,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง